Kontakt

direktor: Dušan Ćetković
email: cetkovicaluminijum@gmail.com
telefon: 069222279
adresa: ul. Vukice Mitrović 17